Друштвено-језички смер

Друштвено-језички смер уписују ученици који су наклоњени изучавању друштвено-језичких наука.

Због већег фонда часова друштвених наука, српског језика и страних језика,бићете боље припремљени за упис и даље усавршавање на факултетима као што су: Филозофски факултет, Филолошки факултет, Правни факултет, Факултет политичких наука, Учитељски факултет, Дефектолошки факултет, Академија лепих уметности, Економски факултет, ДИФ…

Правила нема, јер пракса показује да ученици  друштвено-језичког смера успешно студирају и факултете који припадају групи природно-техничких наука: ФОН, Пољопривредни факултет, Медицински факултет, ПМФ…

Који предмети се уче, са колико часова недељно и годишње, можете погледати у програму за друштвено-језички смер гимназије: План образовања