ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОЛАЖУ МАТЕМАТИКУ ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

  • Полагање је у суботу, 20.05.2023.године у термину од 10-12 часова
  • Долазак ученика је  у 9 и 15 часова

Ученици морају да имају:

  • Ђачку књижицу са фотографијом
  • прибор за рад: лењир, троугао, угломер, шестар, оловка – хемијска, оловка – графитна, гумица и калкулатори са основним рачунским операцијама.

• Примери калкулатора коjи су дозвољени за коришћење приказани су у наставку дописа. Не може се користити калкулатор на мобилном телефону. Мобилни телефони су забрањени.

Leave a Reply

Your email address will not be published.