Природно-математички смер

Природно – математички смер уписују ученици који су наклоњени изучавању природно-математичких и техничких наука.

Због већег фонда часова природних наука, математике, физике, хемије, бићете боље припремљени за упис и даље усавршавање на факултетима као што су: Електротехнички факултет, ФОН, Машински факултет, Биолошки факултет, Хемијски факултет, ПМФ, Медицински факултет, Фармацеутски факултет, Грађевински факултет, Архитектонски факултет, Саобраћајни факултет, Географски факултет, Стоматолошки факултет, Ветеринарски факултет, Војна академија, Економски факултет, Технички факултет, Пољопривредни факултет, Учитељски факултет, ДИФ,…

Правила нема, јер пракса показује да ученици завршеног природно-математичког смера успешно студирају и на друштвеним и језичким факултетима.

Који предмети се уче, са колико часова недељно и годишње, можете погледати у програму за природно-математички смер гимназије: План образовања