Руководилац рачуноводства

Љиљана Јованчевић

Образовање:

Економски факултет, Универзитет у Београду