Ученички парламент

Ученички парламент формиран је са циљем да заступа интересе свих ученика у школи, превасходно бавећи се развојем и унапређењем њиховог живота током и ван наставе. Парламент се састоји од по 2 представника из сваког одељења, за сва четири разреда, што омогућава добру организацију и брзу комуникацију на нивоу читаве школе. Активно се ради на организацији различитих секција, манифестација и бројних акција у току целе школске године. Истичу се и разне хуманитарне акције, које имају дугу традицију и одликују се великим одзивом учесника. 

Посебан рад парламента огледа се у организацији бројних ваннаставних активности сваке године попут спортских манифестација, филмских, уметничких и музичких вечери, где ученици имају прилику да се друже и забаве.

Ученички парламент је место где је глас сваког ученика важан и радо саслушан, а нове, иновативне идеје увек добродошле.

Секција из физике

Секција се бави практичним радовима, применом стечених теоријских знања у постављању експериметналних вежбе, са акцентом на екелтротехнику и електронику. Програмирање микропроцесора, повезивање микропроцесора са различитим модулима, узимање података са различитих сензора и њихово процесуирање су врхунац рада секције.

Хор и оркестар

Секције је намењена свим ученицима  школе који поседују таленат за музику. Певање и свирање бројних композиција различитих жанрова као и бројни наступи је оно што обележава рад наше секције секције али пре свега је то дружење и неговање љубави према музици.