ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ИТ ОДЕЉЕЊЕ ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ

– Пријемни испит ће се одржати 21.05.2022. године, од 10 до 12 часова;
– Долазак ученика у школу 45 минута раније у 9.15;
– Обавезно понети са собом: ђачку књижицу са овереном фотографијом и прибор за рад;
– Под прибором за рад се подразумева: графитна оловка, гумица, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама;
– Забрањено је коришћење калкулатора на мобилним телефонима као и паметних сатова;
– Коначне одговоре и поступке на тесту обавезно написати ХЕМИЈСКОМ ОЛОВКОМ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.