Образовни центар „Вељко Влаховић“ Младеновац 1988/89

Природно-техничка: Лабораторијски техничар за хемију

  

1. Александрић Драгомир

2. Алексић Горан

3. Арсеновић Јелена

4. Арсић Нинослав

5. Блажић Слађана

6. Богдановић Христина

7. Богојевић Снежана

8. Вишњић Александар

9. Вуковић Бојан

10. Вулић Саша

11. Грчић Драгана

12. Димитријевић Сузана

13. Ђукић Александар

14. Ђурђевић Зоран

15. Живојиновић Јелена

16. Илић Саша

17. Јеремић Дејан

18. Јовановић Владан

19. Јовановић Данијела

20. Јурић Петар

21. Манћеловић Данијела

22. Миловановић Биљана

23. Милошевић Весна

24. Павловић Владислав

25. Петровић Весна

26. Петровић Сања

27. Рајић Вукица

28. Сенић Жељко

29. Станковић Ненад

30. Тадић Тања

31. Трифуновић Ружица

32. Цветковић Ана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Образовни центар „Вељко Влаховић“ Младеновац 1988/89

Природно-техничка: Лабораторијски техничар за физику

  

1. Бранковић Станоје

2. Велимировић Весна

3. Виторовћ Дејан

4. Вићовац Маријана

5. Војић Бојан

6. Вујић Ненад

7. Вујичић Ненад

8. Димитријевић Наталија

9. Ђурић Владан

10. Жујевић Милан

11. Ивановић Светлана

12. Ивровић Владимир

13. Милетић Горан

14. Милинковић Миљан

15. Милосављевић Данијела

16. Михаљевић Јован

17. Николић Весна

18. Николић Златан

19. Новаковић Драган

20. Радојевић Светлана

21. Савић Слађана

22. Срећковић Мирослав

23. Станојевић Горан

24. Стевановић Ненад

25. Стојковић Данијела

26. Тошковић Наталија

27. Терзић Александар

28. Томашевић Марјана

29.  Унчежин Драган

30. Чутурило Дејан

31. Шундић Славиша


Gimnazija Mladenovac logo
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers