Комбинована настава за школску 2020/21. годину

      За све ученике од 1. до 4. разреда Гимназије Младеновац, организован је долазак у 2 смене са по 15 ученика максимално у учионицама, скраћеним часовима на по пола сата – по принципу комбинованог рада, једна недеља у школи – једна од куће, онлајн. Такође, све писане и усмене провере знања реализују се у школи у циљу праћења напредовања и оцењивања ученика.

    У нади да ћемо бити подршка једни другима и имати квалитетну сарадњу, желимо вам што мирнији и успешнији почетак нове школске године!

Списак ученика по одељењима и групама

Распоред часова за ученике пвог разреда