Упис у школу

Школа ученицима пружа подршку и припрема их за даље школовање, преноси им општу културу и оспособљава их за живот. Опремљена је савременим средствима, а наставу држе високостручни кадрови. Школа се труди да својим активностима анимира и задржи ученике у школи и током њиховог слободног времена. У склопу ваннаставних активности организован је рад секција: драмска, информатичка, ликовна, физичка, психолошка, рецитаторска, спортска, филозофска , а активан је и школски хор и оркестар.

Процедуру уписа, потребну документацију и изборне програме за први разред можете пронаћи у кратком упутству: Упис првака

Смерови које школа пружа

Зашто Гимназија?

ЗАТО што максимално подржава креативност својих ученика и жељу да нешто промене;
ЗАТО што вам пружа широко образовање;
ЗАТО што користи иновативне методе наставе;
ЗАТО што пружа проходност на све факултете;
ЗАТО што се уче предмети упознати у основној школи;
ЗАТО што вас оспособљава за све послове, за које се тражи познавање чак четири страна језика и рад на компјутеру;
ЗАТО што смо ГИМНАЗИЈА.