Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

Одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику један су од начина на који образовни систем настоји да одговори на потребе тржишта рада. Специјалистичким образовањем средњошколаца који имају изражене дигиталне компетенције повећава се квалитет студената ИТ смерова различитих факултета.

Дигитална писменост, познавање програмирања и база података које ће ученици стећи у гимназијском ИТ одељењу биће важне за њихов даљи развој. Осим проходности на факултете који школују ИТ стручњаке, матуранти тих одељења могу да наставе студије и у другим областима и тако пробију пут ка дигитализацији у пољопривреди, здравству и енергетици.

Битно је напоменути да се за ове гимназије полажу посебни пријемни испити.

Гимназија Младеновац организује бесплатне припреме пријемног испита из математике за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Знања која ћете стећи учећи на овом смеру омогућиће вам проходност за упис на Електротехничи факултет, Факултет организационих наука, Математички факултет, Економски факултет, Физички факултет, Хемијски факултет, Факултет физичке хемије, Биолошки факултет, Грађевински факултет, Саобраћајни факултет, Медицински факултет, Фармацеутски факултет…

Који предмети се уче, са колико часова недељно и годишње, можете погледати у програму за ИТ смер гимназије: План образовања