Физичко васпитање

Милош Војновић

Предмет:
Физичко васпитање
Физичко и здравствено васпитање
Здравље и спорт

Образовање:
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду

Разредни старешина: II-3

Марија Мајсторовић-Гајић

Предмет:
Физичко васпитање
Физичко и здравствено васпитање
Здравље и спорт

Образовање:
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду

Разредни старешина: III-4