Српски језик

Катарина Ђурић-Пешић

Предмет:
Српски језик и књижевност
Језик, мидеији и култура

Образовање:
Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Разредни старешина: II-5

Биљана Јањић

Предмет:
Српски језик и књижевност

Образовање:
Филозофски факултет, Универзитет у Сарајеву

Разредни старешина: IV-5

Бранислава Каран

Предмет:
Српски језик и књижевност
Језик, медији и култура

Образовање:
Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Разредни старешина: I-5

Марија Лукић

Предмет:
Српски језик и књижевност
Језик, медији и култура

Образовање:
Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Разредни старешина: II-1

Валентина Милетић Тарабановић

Предмет:
Језик, медији и култура

Образовање:
Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Разредни старешина: /

Марија Пантић

Предмет:
Српски језик и књижевност
Језик, медији и култура

Образовање:
Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Разредни старешина: I-3